מאי 2020
שישי
1
שבת
2
ראש'
3
שני
4
שלי'
5
רבי'
6
חמי'
7
שישי
8
שבת
9
ראש'
10
שני
11
שלי'
12
רבי'
13
חמי'
14
שישי
15
שבת
16
ראש'
17
שני
18
שלי'
19
רבי'
20
חמי'
21
שישי
22
שבת
23
ראש'
24
שני
25
שלי'
26
רבי'
27
חמי'
28
שישי
29
שבת
30
ראש'
31
CLOSE