דצמבר 2018
שבת
1
ראש'
2
שני
3
שלי'
4
רבי'
5
חמי'
6
שישי
7
שבת
8
ראש'
9
שני
10
שלי'
11
רבי'
12
חמי'
13
שישי
14
שבת
15
ראש'
16
שני
17
שלי'
18
רבי'
19
חמי'
20
שישי
21
שבת
22
ראש'
23
שני
24
שלי'
25
רבי'
26
חמי'
27
שישי
28
שבת
29
ראש'
30
שני
31
CLOSE